Giỏ hàng

Kinh Vô Lượng Thọ

Nhà phát hành: Momo
|
Mã SP: SP005538
|
20,000₫

NGHI THỨC TỤNG NIỆM

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa nhen nhúm,

Pháp giới đã được xông

Chư Phật trong hải hội đều xa hay

Theo chỗ kết mây lành

Lòng thành mới ân cần

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

 

KHAI KINH KỆ

Phật Pháp thậm sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0906735473
|
Số lượng
Thêm vào yêu thích