Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang – Góc Sách - The Book Corner