Giỏ hàng

Hạt Từ Tâm

Nhà phát hành: Momo
|
Mã SP: SP006132
|
10,000₫ 20,000₫

Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc và đạo pháp; Một dân tộc muốn phát triển, một Đạo Phật muốn hưng thịnh trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong lối sống thực dụng, ích kỷ và buông thả, thiếu ý thức rèn luyện, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thụ động, thờ ơ tin vào những điều mê tín dị đoan thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong, đạo Phật cũng có nguy cơ tàn rụi vì thiếu sự kế thừa cần có, vì vậy công tác thanh niên là vấn đề sống còn của Dân tộc của Đạo Pháp.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0906735473
|
Số lượng
Thêm vào yêu thích