Giỏ hàng

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Nhà phát hành: Cửu đức
|
1,800,000₫

Bộ sách 8 quyển Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập gồm 68 tác phẩm. Trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận, và 13 bộ gồm những thể loại khác nhau. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này

CÚNG DƯỜNG PHÁP BẢO

 

Thành kính đảnh lễ Tam bảo thường trụ trong mười phương!

Thành kính đảnh lễ các Đức Phật và Bồ-tát trong hội Pháp Hoa!

Thành kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni!

Thành kính đảnh lễ Hiền Thánh đã chứng Pháp hoa tam-muội!

Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni!

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Luật chủ thượng Minh hạ Thông, trải qua ba năm, với nỗ lực không ngừng, tập thể Tăng Ni, cư sĩ Ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm đã hoàn thành 68 tác phẩm. Trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận, và 13 bộ gồm những thể loại khác nhau; tất cả đều được gom vào một pho 8 tập, lấy tựa đề là Giáo nghĩa Khai thị ngộ nhập, theo đúng tông chỉ của Pháp hoa. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này.

Nay công việc dịch thuật và in ấn đã hoàn thành, chúng con xin kính dâng Pháp bảo này đến các Ban Trị sự tỉnh thành, các Trường Trung cấp Phật học, các Học viện Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học trên cả nước, các hành giả tu tập, và những vị Tăng Ni nghiên cứu giáo nghĩa Khai-Thị-Ngộ-Nhập. Kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni hoan hỷ đón nhận pháp thí cúng dường của chúng con. Pháp bảo này sẽ được chúng con chuyển đến Văn phòng Ban trị sự các tỉnh thành, các Trường - Viện…

 

Bộ Giáo nghĩa Khai thị ngộ nhập

- TẬP 1:
+ Kinh Vô lượng nghĩa
+ Kinh Diệu pháp liên hoa
+ Kinh Đại pháp cổ
+ Kinh Phật thuyết tế chư phương đẳng học
+ Kinh Tất-đàm Phân-đà-lợi
+ Kinh Văn-thù-sư-lợi phát nguyện
- TẬP 2:
+ Kinh Đại Tát-già Ni-kiền-tử sở thuyết
+ Kinh Đại thừa phương quảng tổng trì
+ Kinh Phật thuyết Bồ-tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hoá
+ Kinh Phật thuyết quán Bồ-tát Phổ Hiền hành pháp
+ Kinh Phật thuyết quảng bát nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân
- TẬP 3:
+ Pháp Hoa kinh tinh giải bình lâm
+ Diệu pháp liên hoa kinh kích tiết
+ Đại ý kinh Pháp Hoa
+ Yếu chỉ kinh Pháp Hoa
+ Duy-ma-cật kinh tam quán huyền nghĩa
+ Thập bát nhị môn
+ Thỉ chung tâm yếu
+ Thỉ chung tâm yếu chú
+ Giải thích giác ý tam-muội kinh ma-ha bát-nhã
+ Thiền môn chương
- TẬP 4:
+ Diệu pháp liên hoa kinh thông nghĩa
+ Giải thích kinh Diệu pháp liên hoa
+ Diệu pháp liên hoa kinh Ưu-ba-đề-xá
+ Nghĩa an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa
+ Thiền môn yếu lược
+ Thiên Thai bát giáo đại ý
+ Thiền môn khẩu quyết
+ Thiên Thai truyền Phật tâm ấn ký
+ Thiên Thai tứ giáo nghi
+ Hành pháp tâm chú thiên thủ thiên nhãn đại bi
+ Tu tập chỉ quán toạ thiền pháp yếu
+ Thiên Thai chỉ quán thống lệ

Công ty phát hànhCửu đức
Ngày xuất bản01-2018
Kích thước26 x 35 x 17 cm
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Hồng Đức
Dịch GiảBDTHT Pháp Âm, TK. Thích Nguyên Chơn
Loại bìaBìa cứng
Hotline hỗ trợ 24/7: 0906735473
|
Số lượng
Thêm vào yêu thích