Giỏ hàng

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

Nhà phát hành: PACE BOOKS
|
195,000₫

“Các nhà lãnh đạo ngày nay gặp phải một thách thức: triển khai chiến lược một cách hoàn hảo, đồng thời tạo ra giá trị theo những cách thức mới mẻ, sáng tạo. “Bản Đồ Chiến Lược” là cuốn sách quan trọng cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào đang nỗ lực đạt được những mục tiêu nói trên, trong bối cảnh môi trường kinh doanh đa dạng, với nhiều chủ thể liên quan khác
nhau”

Vanessa Kirsch & Kelly Fitzsimmons
Chủ tịch & Giám đốc Điều hành, Tập đoàn New Profit Inc.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0906735473
|
Số lượng
Thêm vào yêu thích

Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton
Dịch giả: Phan Thị Công Minh & Vũ Minh Tú

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM
Công ty phát hành: Viện Quản Lý PACE

Làm sao để hoạch định chiến lược và truyền thông chiến lược một cách rõ ràng đến mọi thành viên ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức? Lời đáp nằm ở “Bản Đồ Chiến Lược”. Đây cũng là côngcụ hữu hiệu bậc nhất để kết nối/đồng bộ công việc hằng ngày của từng thành viên với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược chung của tổ chức.
Trong quyển sách này, Robert S. Kaplan và David P. Norton - “cha đẻ” của Thẻ điểm cân bằng - đã đưa ra một bộ công cụ mới mang tính sáng tạo và đổi mới không hề kém so với Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard), đó chính là Bản Đồ Chiến Lược (Strategy Map) dựa trên công trình nghiên cứu tại hơn 300 tổ chức qua hơn một thập niên. Thông qua việc sử dụng nhiều ví dụ sinh động, các tác giả trình bày cách thức xây dựng những
Bản Đồ Chiến Lược tùy theo tình hình cụ thể của mỗi tổ chức. Với Bản Đồ Chiến Lược, chúng ta có thể:
- Làm rõ chiến lược và truyền thông chiến lược đến toàn đội ngũ
- Xác định được những quy trình nội bộ quan trọng nhất, những thứ thúc đẩy thành công
về mặt chiến lược
- Sắp xếp, gắn kết các khoản đầu tư vào con người, công nghệ và nguồn vốn tổ chức sao
cho tạo ra tác động lớn nhất
- Phát hiện ra các lỗ hổng trong chiến lược, đưa ra hành động điều chỉnh kịp thời.
Có thể nói, các khuôn mẫu, nội dung chiến lược và tài sản vô hình là những viên gạch đặt nền tảng cho sự hiểu biết và thực thi chiến lược. Chúng tạo ra nguyên liệu để các nhà lãnh đạo mô tả và quản lý chiến lược ở mức độ chi tiết về vận hành. Bởi lẽ: Cái gì chúng ta không đo lường được thì không quản lý được, nhưng cái gì chúng ta không mô tả được thì cũng không đo lường
được.

Cuốn sách Bản đồ chiến lược này sẽ cung cấp mối liên kết hiện còn thiếu giữa việc hoạch định và triển khai chiến lược, đồng thời đây cũng là một cẩm nang mô tả, đo lường và kết nối các tài sản vô hình để có được hiệu quả hoạt động vượt trội.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM