Giỏ hàng

Tủ sách Viện Giáo Dục IRED

Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam. Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản  Hội thảo. Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPLDự án Khuyến đọc Sách HayGiải thưởng Sách Hay thường niên và Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu. Và trong mảng đào tạo, Viện IRED cũng đã khai lập PLEMS Education - Một sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG nhằm góp phần phát triển năng lực CÔNG DÂN TOÀN CẦU cho HỌC SINH VIỆT NAM.