Giỏ hàng

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người. PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.


"Tủ sách Doanh trí" bao gồm những cuốn sách quan trọng dành cho doanh giới và doanh nghiệp.

CHUYỂN ĐỔI SỐ
LÃNH ĐẠO VẸN TOÀN
THỰC THI XUẤT SẮC
TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC
THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC
KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ
THIẾT KẾ TỔ CHỨC
4 NGUYÊN TẮC THỰC THI
KHỞI NGHIỆP TINH GỌN
TỐC ĐỘ NIỀM TIN
TÁI TẠO BẢN THÂN
LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH
BẤT CHẤP TAI ƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO
BỨT PHÁ
85,000₫
LÃNH ĐẠO SÁNG TẠO