Giỏ hàng

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người. PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.


"Tủ sách Doanh trí" bao gồm những cuốn sách quan trọng dành cho doanh giới và doanh nghiệp.